Registreer je boom op groenblauwpeil.be

Gepubliceerd op donderdag 15 februari 2024 9.57 u.
Onlangs een boom geplant? Of een geveltuintje aangelegd? Registreer al jouw inspanningen voor het milieu via groenblauwpeil.be en help Lebbeke haar klimaatdoelen behalen.

Groenblauwpeil

Groenblauwpeil is een advies- en rapporteringstool voor overheden, burgers en bedrijven. Het meet de klimaatbestendigheid van percelen en geeft aanbevelingen om die te verbeteren. Bovendien kan iedereen erin rapporteren over hun groenblauwe acties.

Via de website krijg je bovendien ook nuttige tips om jouw tuin en huishouden duurzamer te maken. Je kan er jouw groenblauwpeilscore berekenen, je perceel duurzamer maken en zelfs tips krijgen over de juiste regenwaterput. Check het via Groenblauwpeil

Elke bijdrage telt

De bijdrage die meer dan 6 miljoen Vlamingen kunnen leveren in de strijd tegen de klimaatverandering is niet te onderschatten. De oppervlakte aan huizen en tuinen bedraagt ongeveer 12,8 % of meer dan 170.000 ha van Vlaanderen en 72 % van de Vlaamse huishoudens is eigenaar van de woning waarin ze wonen. Elke maatregel die gezinnen nemen om hun woning en tuin klimaatbestendiger te maken, maakt een verschil.