Reglement met betrekking tot wanbetalers

Op belastingen, retributies of andere betalingen aan de gemeente Lebbeke is een invorderingsreglement van toepassing. Hierdoor worden ook de kosten voor de inning van laattijdige betalingen aangerekend. De argumentatie hiervoor is dubbel:

  • door schuldenaars de door hun toedoen gemaakte kosten te laten betalen zullen ze in de toekomst meer geneigd zijn om tijdig te betalen.
  • Als de invorderingskosten niet verhaald worden op de wanbetalers, worden deze gedragen door iedereen, dus vooral door de tijdige betalers. En dat is niet eerlijk.

Om deze kosten te vermijden raden we iedereen aan om ons tijdig te verwittigen bij onduidelijkheden of problemen, zodat er geen verdere kosten gemaakt worden en er samen naar een oplossing kan gezocht worden.