Retributie op de verkoop van huisvuilzakken en stickers voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en voor het gebruik van het containerpark