Retributie voor het ter beschikking stellen van twee kippen per huisgezin