RUP Cruyveld

RUP Cruyveld

Het gemeentebestuur Lebbeke werkt aan de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Cruyveld. Het RUP gaat over het gebied gelegen tussen de Rossevaalstraat, de Heizijdestraat, de Langestraat en de spoorlijn. Het plan zal bepalen welke bestemmingen er mogelijk zijn en hoe het gebied ingericht en beheerd moet worden. De startnota die ter inzage ligt, vormt de basis van dit onderzoek.

Publieke raadpleging

De publieke raadpleging liep van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023. 

De start- en procesnota kunnen geraadpleegd worden in het administratief centrum, dienst ruimtelijke ordening, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke na het maken van een afspraak via 052/46 82 50 of ruimtelijkeordening@lebbeke.be. Eveneens kan je de documenten raadplegen in onderstaande bijlagen.

De ontvangen opmerkingen op de startnota en de procesnota worden nu onderzocht en worden verwerkt tot de scopingsnota. Het verslag van het participatiemoment van 6 december kan je hieronder terugvinden.

Bijlagen:

Procesnota

Startnota

Presentatie participatiemoment

Verslag participatiemoment