RUP Gursten Velt

Het RUP Gursten Velt werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 5 juli 2012. Het besluit van de gemeenteraad werd op 10 oktober 2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.