RUP Herbestemming industrieterrein Wieze

Het RUP Herbestemming Industrieterrein Wieze werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 27 oktober 2005. Het besluit van de gemeenteraad werd op 14 februari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.