RUP Marga Medima

Het RUP Marga Medima werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2015. Het besluit van de gemeenteraad werd op 4 januari 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.