RUP Sport-, recreatie- en jeugdvoorzieningen

Het RUP Sport-, recreatie- en jeugdvoorzieningen werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 30 oktober 2008. Het besluit van de gemeenteraad werd op 3 februari 2009 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft deelplan 9 ‘Trouwe Hond’ (grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften) uitgesloten uit dit RUP.