RUP Winkelkern

Het RUP Winkelkern werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2009. Het besluit van de gemeenteraad werd op 18 januari 2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.