RUP Zonevreemde woningen

Het RUP Zonevreemde woningen werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 24 maart 2011. Het besluit van de gemeenteraad werd op 27 juni 2011 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen