Signaalgevers

Wanneer je een wedstrijd of tocht organiseert op de openbare weg is het een goed idee om signaalgevers in te zetten. Zij begeleiden (wieler)wedstrijden of recreatieve (door)tochten en mogen tijdelijk het verkeer regelen zodat deelnemers van de wedstrijd of tocht veilig kunnen passeren.

Op de website van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vind je de verschillende types signaalgevers en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. 

Voorwaarden om signaalgever te mogen zijn:

  • minimum 18 jaar oud zijn
  • opleiding is niet verplicht, wel aangewezen
  • de tijdelijke machtiging hebben van de burgemeester

De uitrusting bestaat uit:

  • een armband met Belgische driekleur en tekst 'signaalgever', aan de linkerarm
  • een verkeersbord C3

Deze uitrusting kan je, na het verkrijgen van de machtiging, ophalen bij je lokale politiekantoor.

Je kan signaalgevers aanstellen binnen jouw vereniging. Er zijn ook overkoepelende verenigingen van signaalgevers zoals Mobiele seingevers per moto en Vlaamse Moto Seingevers.

Aangifte

De aanvraag kan je indienen via het formulier hieronder.

Indienen gebeurt ten laatste 1 maand vóór het evenement

Het indienen van een aanvraagformulier houdt niet in dat je de toelating voor de organisatie van de tocht hebt verkregen. De aanvraag wordt eerst nauwkeurig door de gemeentelijke diensten, brandweer en politie onderzocht. Vervolgens wordt hun advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt de uiteindelijke beslissing over het dossier. Zodra deze beslissing er is, word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.