Sociaal verhuurkantoor

Het SVK (Sociaal Verhuur Kantoor) huurt woningen van privé-eigenaars en verhuurt deze woningen aan mensen die het moeilijk hebben om een woning te vinden op de privé-huurmarkt. Het betreft vooral mensen met een laag inkomen(vervangingsinkomens en gewaarborgde inkomens), onzekere arbeidssituatie(interim-arbeid).

Voordelen voor de eigenaars zijn :

  • een gegarandeerde huurprijs gedurende de looptijd van het contract (SVK betaalt de huurprijs ook als de woning leegstaat),
  • toezicht op de verhuurde woning.

Voordelen voor de kandidaat-huurders zijn :

  • een woning aangepast aan de gezinssituatie,
  • lage huurprijs en woonzekerheid.

Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met het inkomen, de arbeidssituatie en de reden van de herhuisvesting. 
Kandidaat-huurders moeten voldoen aan drie voorwaarden :

  • Het inkomen mag een bepaalde grens, afhankelijk van de gezinssamenstelling, niet overschrijden.
  • Geen eigen woning of woning in vruchtgebruik hebben.
  • Bij inschrijving in het SVK ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Lebbeke of er gedurende de laatste 5 jaar minstens 3 jaar wonen.