Studie Activiteitenas N47

De Studie Activiteitenas N47 werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2008. De activiteitenas N47 omvat de bebouwing en de functies die gelegen zijn langsheen de N47, die de gemeente in noord-zuidrichting doorkruist. De studie heeft tot doel om een samenhangende visie uit te werken voor de ruimtelijke ontwikkelingen langsheen de N47. De visie omvat vijf onderdelen:

  • een analyse van de bestaande situatie op vlak van ruimtelijk functioneren, markteconomische trends en mobiliteitsprofielen;
  • een ruimtelijke visie voor de toekomstige en gewenste ruimtelijke ontwikkeling langsheen de steenweg en de achterliggende gebieden;
  • een structuurschets voor de omgeving van de steenweg, die als basis kan dienen voor de afbakening van ruimtelijke uitvoeringsplannen;
  • een ontwerpend onderzoek van vijf cruciale plekken, die representatief zijn voor de steenweg en waar grote potenties aanwezig zijn;
  • een aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften, die de essentiële aspecten van de ruimtelijke ontwikkelingen vastlegt.