Subsidie ter bestrijding van de eikenprocessierups

Sinds enige tijd ontvangen onze diensten meldingen van de aanwezigheid van eikenprocessierupsen in Lebbeke. Deze rupsen en hun nesten kunnen ernstige irritaties van huid, luchtwegen en ogen veroorzaken, zodat het dus noodzakelijk is ze te bestrijden als ze zich in de buurt van mensen bevinden. Deze bestrijding wordt best door professionelen uitgevoerd, gezien de sterke allergische reactie die de dieren kunnen uitlokken, maar is daardoor ook vrij duur. Daarom heeft de gemeenteraad beslist om voor particulieren tussen te komen in de kosten van de bestrijding: er wordt een toelage van 30% van de kosten voorzien, per adres en met een maximum van 750 euro voor het professioneel verwijderen van processierupsen en nesten op privaat terrein.

Het volledige subsidiereglement kan u hieronder raadplegen.