Subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers

De gemeente kent een subsidie toe aan mensen die voor hun kinderen herbruikbare luiers gebruiken. Het college van burgemeester en schepenen wil daarmee mensen stimuleren om een bijdrage te leveren aan de vermindering van de hoeveelheid huishoudelijk restafval.