Subsidie voor de door de gemeente erkende sportclubs 2019-2025

Elke sportvereniging die op regelmatige basis een sportaanbod aan zijn leden aanbiedt, en die erkend is door het gemeentebestuur van Lebbeke volgens het geldende reglement, en aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie, kan een subsidie krijgen voor zijn werking.