Tarieven

Dagprijs

De dagprijs wordt bepaald op basis van je inkomen (IKG-systeem). Je registreert je op www.kindengezin.be. Het inkomenstarief wordt berekend en je bezorgt het attest van het inkomenstarief aan de verantwoordelijke van de kinderopvang.

Voor het kinderdagverblijf worden de volgende tarieven aangerekend:

 • opvang minder dan 5uur = 60% van de dagprijs 
 • opvang meer dan 5 uur = 100 % van de dagprijs
 • opvang meer dan 11 uur = 120% van de dagprijs

Elk jaar op 1 januari wordt de bijdrage geIndexeerd.

Principe opvang bestellen, is opvang betalen

Bestel je opvang, dan betaal je opvang.

Je betaalt voor de dagen die je reserveerde. Ook voor extra gepresteerde dagen betaal je.

Daarom maken we een schriftelijke overeenkomst met opvangplan. alle dagen waarvoor je opvang nodig hebt, staan in dit plan.

Voor deze dagen moet je betalen.

Je hebt recht op een aantal 'gerechtvaardigde afwezigheidsdagen'.

Je kan zo'n dag gebruiken wanneer je kind afwezig is op een dag die in het opvangplan gereserveerd werden, ongeacht de reden.

Voor deze dagen moet je niet betalen.

Daarnaast zijn er ook 'ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen'.

Dit zijn de dagen waarop je kind had moeten aanwezig zijn in de opvang op basis van het opvangplan, maar je kind toch niet naar de opvang kwam en de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen op zijn.

Voor deze extra afwezigheden zal de dagprijs aangerekend worden. Bij een halve dag afwezigheid wordt 60% van de dagprijs aangerekend.

Meer informatie hierover vind je in het huishoudelijk reglement p. 17.

Waarborg

Je betaalt 250 euro als prijs voor waarborg.

Toeslagen

  • 100% van de dagprijs voor een niet-verwittigde of te laat verwittigde afwezigheid van je kind;
  • Voor een afwezigheid bovenop de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen betaal je de dagprijs. Bij een halve dag afwezigheid wordt 60% van de dagprijs aangerekend;
  • 20 euro als je je kind na sluitingstijd ophaalt, behalve wegens door de inrichtende macht aanvaarde overmacht;
  • Wanneer je de luiers van de kinderopvang gebruikt:
   • 1,50 euro bij een verblijf van meer dan 5 uur en minder dan 11 uur
   • 0,90 euro bij een verblijf van minder dan 5 uur
  • Wanneer je zelf voor luiers zorgt of wanneer je kind zindelijk is (dit moment wordt bepaald door de kinderbegeleider), wordt enkel de kost voor afvalverwerking aangerekend:
   • 0,30 euro bij een verblijf van meer dan 5 uur en minder dan 11 uur
   • 0,18 euro bij een verblijf van minder dan 5 uur
  • 3,50 euro indien je kind minder dan 5 uur verblijft in het kinderdagverblijf en in die tijd 2 maaltijden nuttigt;
  • 10 euro voor een extra opvangdag die niet minstens 48 uur op voorhand werd aangevraagd
  • 1 euro per maand per gezin voor administratiekosten indien je kiest voor papieren facturatie. Er worden geen administratiekosten gerekend indien je kiest voor een digitale factuur
  • 11,50 voor het verlies, de beschadiging of het niet terug bezorgen van de toegangsbadge.
  • Inningskosten bij wanbetaling:
   • 1ste herinneringsbrief - bij gewone zending: gratis
   • 2de herinneringsbrief – bij aangetekende zending: 15,00 euro
   • Na drie maanden wordt de gerechtelijke procedure opgestart
  • Deze bedragen kunnen veranderen (o.a. door aanpassing aan de index). Je krijgt daarover dan een brief of e-mail.

Fiscaal attest

’t Kwakkeltje OCMW-Lebbeke verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.