Tarieven

Dagprijs

De dagprijs wordt bepaald op basis van je inkomen (IKG-systeem). Je registreert je op www.kindengezin.be. Het inkomenstarief wordt berekend en je bezorgt het attest van het inkomenstarief aan de verantwoordelijke van de kinderopvang.

Voor het kinderdagverblijf worden de volgende tarieven aangerekend:

 • opvang minder dan 5uur = 60% van de dagprijs 
 • opvang meer dan 5 uur = 100 % van de dagprijs
 • opvang meer dan 11 uur = 120% van de dagprijs

Elk jaar op 1 januari wordt de bijdrage geIndexeerd.

Principe opvang bestellen, is opvang betalen

Bestel je opvang, dan betaal je opvang.

Je betaalt voor de dagen die je reserveerde. Ook voor extra gepresteerde dagen betaal je.

Daarom maken we een schriftelijke overeenkomst met opvangplan. alle dagen waarvoor je opvang nodig hebt, staan in dit plan.

Voor deze dagen moet je betalen.

Je hebt recht op een aantal 'gerechtvaardigde afwezigheidsdagen'.

Je kan zo'n dag gebruiken wanneer je kind afwezig is op een dag die in het opvangplan gereserveerd werden, ongeacht de reden.

Voor deze dagen moet je niet betalen.

Daarnaast zijn er ook 'ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen'.

Dit zijn de dagen waarop je kind had moeten aanwezig zijn in de opvang op basis van het opvangplan, maar je kind toch niet naar de opvang kwam en de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen op zijn.

Voor deze extra afwezigheden zal de dagprijs aangerekend worden, met een minimum van 20 euro. Bij een halve dag afwezigheid wordt 60% van de dagprijs aangerekend, met een minimum van 12 euro.

Meer informatie hierover vind je in het huishoudelijk reglement p. 14.

Waarborg

Je betaalt 250 euro als prijs voor waarborg.

Toeslagen

 • gebruik en afvalverwerking van luiers:
  - 2 euro per dag bij verblijf van meer dan 11 uur
  - 1,80 euro per dag bij verblijf van meer dan 5 uur en minder dan 11 uur
  - 1,50 euro dag bij verblijf van minder dan 5 uur
  - 0,50 euro per dag bij zindelijk worden 
 • niet verwittigde afwezigheid: 100% van het inkomenstarief van je kind
 • afwezigheid bovenop de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen: dagprijs met een minimum van 20 euro
 • opvang voor of na de uren zoals overeengekomen in het opvangplan: 25% van het inkomenstarief
 • toeslag van 20 euro bij te laat ophalen na sluitingsuur
 • administratiekosten: 2 euro per maand per gezin (korting van 1 euro bij betaling van de facturen met domiciliëring)
 • inningskosten bij wanbetaling:
  - eerste herinneringsbrief - bij gewone zending: gratis
  - tweede herinneringsbrief - bij aangetekende zending: 15 euro
  - na drie maanden wordt de gerechtelijke procedure ingezet
 • verlies, beschadiging of niet terugbezorgen van de toegangsbadges: 11 euro

Fiscaal attest

’t Kwakkeltje OCMW-Lebbeke verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.