Vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid (bv. café, restaurant, cafetaria, …) heeft u een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat hier om gegiste dranken (bv. bier, wijn, mousserende wijn, …) en sterke drank (bv. gin, cognac, cocktail, …).

Deze vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Uitzondering: drankgelegenheden die uitsluitend gegiste dranken schenken bij een maaltijd zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht.

Voorwaarden 

Voor het verkrijgen van een drankvergunning moet u voldoen aan de moraliteits- en hygiënevoorwaarden. De controle van de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1, met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning). Dit attest moet aangeleverd worden door:

· de uitbater

· de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde

· de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen Indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen. De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgeboden. De hygiënevoorwaarden voor een vaste drankgelegenheid hebben betrekking op:

· een minimale hoogte van 2,75 meter en minimaal 90m³ inhoudsruimte

· een goede toegankelijkheid · voldoende gescheiden toiletten · een goede verlichting voor een optimale zichtbaarheid

· een goed verwarmingssysteem voor een aangename gevoelstemperatuur

· voldoende verluchting

· naleving van de geldende rookreglementering

De hygiënevoorwaarden zijn plaatsgebonden.

Procedure 

U kan de aanvraag indienen, in de gemeente waar uw drankgelegenheid zich bevindt, aan de hand van het aanvraagformulier onderaan deze pagina. 

De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) voor elk van volgende personen:

· de uitbater

· de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden deelnemen

· alle medezaakvoerders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat

Na controle van de moraliteit (op basis van het uittreksel uit het strafregister) en de hygiëne (via een controle ter plaatse door de verantwoordelijke dienst) levert de gemeente de drankvergunning af.