Horeca attest

Een gemeente zonder horeca is ondenkbaar, café’s en restaurants dragen bij aan de gezelligheid en de samenhang onder de inwoners. De gemeente juicht nieuwe horecazaken dan ook toe.

Vanaf 2021 werken we in Lebbeke met een horeca attest. Dit attest krijg je als je de nodige documenten via het e-loket bezorgt.

Het attest is zowel persoonsgebonden alsook plaatsgebonden. Het kan met andere woorden niet overgedragen worden aan een andere uitbater en/of eigenaar of meegenomen worden naar een nieuwe locatie. Hierdoor is de aanvraag van een horecavergunning steeds vereist in volgende gevallen:

  • De (her)opening van een horecazaak
  • De verhuis van een bestaande horecazaak

Pop-up horecazaken moeten ook de volledige procedure doorlopen en kunnen pas openen na het ontvangen van het horeca-attest. In tegenstelling tot gewone horecazaken is in dit geval het attest geldig voor de termijn zoals in de aanvraag vermeld.

Starters kunnen, op afspraak, terecht bij de dienst lokale economie voor begeleiding bij het aanvragen van de verschillende attesten en vergunningen die nodig zijn.

Hou er rekening mee dat het tot 30 werkdagen kan duren eer je horeca-attest afgeleverd wordt. Vraag dus tijdig alle nodige documenten aan.