Vlaamse zorgverzekering

De zorgverzekering is een verplichte verzekering voor wie in Vlaanderen woont. Alle inwoners van Vlaanderen moeten zich, vanaf het jaar waarin zij 26 jaar worden, verplicht aansluiten bij een erkende zorgkas en een jaarlijkse bijdrage betalen van 53 euro (of 26 euro voor wie een verhoogde tegemoetkoming geniet in het kader van de ziekteverzekering).

Zwaar zorgbehoevende personen die thuis worden verzorgd en bewoners van woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen kunnen van de zorgverzekering een tegemoetkoming verkrijgen voor niet-medische kosten van momenteel 130 euro per maand.