Voedselbedeling

Voorwaarden

 • Inwoner zijn van Lebbeke

 • Voldoen aan volgende inkomensvoorwaarden:

  • Alleenstaanden: 12.890 euro netto/jaar

  • 2 volwassen en 2 kinderen: 27.069 euro netto/jaar

  • andere gezinssamenstelling: aan de eerste volwassene wordt een gewicht van 1 toegekend, aan alle andere personen ouder dan 13 jaar een gewicht van 0,5 en personen jonger dan 13 jaar een gewicht van 0,3.

Bron: gewijzigde equivalentieschaal OESO.

Bij de berekening wordt er rekening gehouden met bebouwde en onbebouwde onroerende goederen. Om het gezinsinkomen te berekenen wordt er rekening gehouden met de werkelijk beschikbare bestaansmiddelen.

 • In schuldbemiddeling zijn

In collectieve schuldbemiddeling of budgetbeheer zijn en beschikken over een schuldenlast.
Het resterende leefgeld mag na aftrek van alle vaste kosten niet hoger zijn dan:

  • Alleenstaanden: 13.670 euro netto/jaar
  • 2 volwassenen en 2 kinderen: 28.708 euro netto/jaar
  • Voor andere gezinssamenstellingen: aan de eerste volwassene wordt gewicht 1 toegekend, aan alle andere personen ouder dan 14 jaar gewicht 0,5 en aan kinderen van 14 jaar en jonger gewicht 0,3.

Informatie en aanvraag

OCMW-Lebbeke, Ria Peeters, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke, 052/46 91 23 of ria.peeters@lebbeke.be

Gelieve volgende documenten mee te brengen bij uw aanvraag:

 • identiteitskaart
 • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting of een recent bewijs van het maandelijkse gezinsinkomen
 • attest collectieve schuldbemiddeling of budgetbeheer, indien van toepassing
 • overzicht van maandelijkse vaste kosten die betaald worden via het leefgeld (enkel van toepassing indien schuldhulpverlening)

Waar en wanneer?

De voedselbedeling vindt plaats op dinsdag om de 14 dagen van 10 uur tot 11.30 uur in

Polyvalente zaal Farys Konkelgoed, Kon. Albert I-straat 40a, Lebbeke.

Je kan bij een tas koffie ook andere mensen ontmoeten.

Je moet eerst een aanvraag indienen op sociale dienst. 

Voedselbedeling op volgende data:

 • 19 september 2023
 • 3 oktober 2023
 • 17 oktober 2023
 • 31 oktober 2023
 • 14 november 2023
 • 28 november 2023
 • 12 december 2023
 • 28 december 2023