Voedselbedeling

Voorwaarden

  • Inwoner zijn van Lebbeke

  • Voldoen aan volgende inkomensvoorwaarden:

- Alleenstaanden: 12.890 euro netto/jaar

- 2 volwassen en 2 kinderen: 27.069 euro netto/jaar
- andere gezinssamenstelling: aan de eerste volwassene wordt een gewicht van 1 toegekend, aan alle andere personen ouder dan 13 jaar een gewicht van 0,5 en personen jonger dan 13 jaar een gewicht van 0,3.

Bron: gewijzigde equivalentieschaal OESO.

Bij de berekening wordt er rekening gehouden met bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.

Om het gezinsinkomen te berekenen wordt er rekening gehouden met de werkelijk beschikbare bestaansmiddelen.

  • In schuldbemiddeling zijn

In collectieve schuldbemiddeling of budgetbeheer zijn en beschikken over een schuldenlast.

Het resterende leefgeld mag na aftrek van alle vaste kosten niet hoger zijn dan:

- Alleenstaanden: 13.670 euro netto/jaar

-2 volwassenen en 2 kinderen: 28.708 euro netto/jaar

-Voor andere gezinssamenstellingen: aan de eerste volwassene wordt gewicht 1 toegekend, aan alle andere personen ouder dan 14 jaar gewicht 0,5 en aan kinderen van 14 jaar en jonger gewicht 0,3.

Waar en wanneer?

De voedselbedeling vindt plaats in de kantine van de serviceflats gelegen te Flor hofmanslaan 10, 9280 Lebbeke, van 10.30 tot 11.30 uur, op volgende data:

07/08/2020

21/08/2020

Je kan bij een tas koffie ook andere mensen ontmoeten.

Inschrijving vooraf is noodzakelijk.

Informatie en aanvraag

OCMW-Lebbeke, Ria Peeters, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke, 052/46 91 23 of ria.peeters@lebbeke.be

Gelieve volgende documenten mee te brengen bij uw aanvraag:

  • identiteitskaart
  • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting of een recent bewijs van het maandelijkse gezinsinkomen
  • attest collectieve schuldbemiddeling of budgetbeheer, indien van toepassing
  • overzicht van maandelijkse vaste kosten die betaald worden via het leefgeld (enkel van toepassing indien schuldhulpverlening)