Voor wie?

  • Het aanbod geldt voor elke particuliere eigenaar van een woning in Lebbeke.
  • Naast eigenaars-bewoners kunnen ook verhuurders van woningen gelegen in Lebbeke van het aanbod gebruik maken. We willen aan deze verhuurders wel vragen dit te doen in overleg met de huurder(s).

Opgelet: sociale woningen vallen buiten dit project.