Wat doet de BENOvatiecoach?

Wanneer je na het bezoek van de adviseur van MAW beslist om bepaalde ingrepen uit te voeren, of je twijfelt en je hebt nog wat extra informatie nodig, dan kan je beroep doen op de BENOvatiecoach van Energiehuis BEA.

Vanaf de voorbereidende fase van de verbouwingen tot aan het afwerken ervan en zélfs de aanvraag van allerhande premies: de BENOvatiecoach ondersteunt en helpt je van begin tot eind.

De BENOvatiecoach kan aan de hand van het technisch verslag van het huisbezoek van MAW inschatten welke ingrepen prioritair zijn en welke niet. Bovendien kan een eventueel financieel plan opgesteld worden en word je op technisch vlak ondersteund.

Heb je bijvoorbeeld verschillende offertes en weet je niet welke de meest geschikte is voor jou, dan kan de BENOvatiecoach je hierin objectief en onafhankelijk raad geven. Op basis van de offertes kan de BENOvatiecoach jou bovendien nog meegeven met welke details en elementen je rekening moet houden om zeker te zijn dat na de werken premies succesvol aangevraagd kunnen worden.