Wat kan u doen?

 U bent getuige van een ramp: Bel het hulpcentrum 112.

Wat moet u vermelden bij het bellen naar het hulpcentrum 112?

  • Vermeld het juiste adres van de plaats waar de ramp zich voordoet
  • Geef juiste informatie over de ramp
  • Probeer de omvang van de ramp te omschrijven
  • Probeer het aantal slachtoffers in te schatten
  • Beantwoord de vragen
  • Bel terug als de situatie wijzigt.

De telefoonverbindingen naar het hulpcentrum 112 zijn kosteloos.
De persoon die uw oproep ontvangt is gebonden aan het beroepsgeheim. Het duurt enkele seconden vooraleer u aansluiting krijgt met de dispatcher, dus verbreek de telefoonverbinding niet voortijdig.