Noodplanning

Hoe bereiden de gemeente en de interventiediensten zich voor op noodsituaties?
Hoe is het crisisbeheer georganiseerd in onze gemeente?

De burgemeester is bevoegd voor de coördinatie van de hulpverlening bij zware rampen.
Om dit op een snelle en gecoördineerde manier mogelijk te maken, kreeg hij de opdracht om noodplannen op te maken (KB van 16/02/2006 en Ministeriële omzendbrief NPU-1,2 en3).

Lebbeke beschikt over een Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) dat het multidisciplinaire optreden regelt tijdens noodsituaties. 
Dit GANIP wordt aangevuld met Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP's) die opgesteld worden voor bijzondere risico's op het gemeentelijke grondgebied (bvb. rust- en verzorgingstehuizen, onderwijsinstellingen, industriële bedrijven, evenementen, ...).