Wedstrijden op de openbare weg

Wil je een wedstrijd organiseren op de openbare weg, een wielerwedstrijd, een jogging of een zeepkistenrace, dan heb je daar een vergunning voor nodig.

Organisatoren van wielerwedstrijden vullen de aangifte hieronder in.

Organisatoren van andere wedstrijden op openbaar domein vullen een veiligheidsdraaiboek in.

Indienen gebeurt ten laatste 3 maanden vóór het evenement.

Het indienen van een aanvraagformulier houdt niet in dat je de toelating voor de organisatie van de tocht hebt verkregen. De aanvraag wordt eerst nauwkeurig door de gemeentelijke diensten, brandweer en politie onderzocht. Vervolgens wordt hun advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt de uiteindelijke beslissing over het dossier. Zodra deze beslissing er is, word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.