Asbestafval

Wat is asbest?

Asbest is een stof die opgebouwd is uit vezels die hittebestendig, onbrandbaar, isolerend en gemakkelijk te bewerken zijn. Ze werd tot voor kort in zeer veel producten gebruikt: auto-onderdelen, isolatiemateriaal, bouwmaterialen, brandbeveiliging, beschermkledij, ... . Maar asbest is zeer schadelijk voor de menselijke gezondheid. De kleine vezels blijven lange tijd rondzweven in de lucht en kunnen makkelijk ingeademd worden. Zo komen ze tot diep in de longen terecht waar ze heel wat schade kunnen aanrichten.

Asbest in huis

Asbest komt zowel voor
*in asbestcementproducten zoals golfplaten, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, dakleien, ...
*in asbestisolatie rond leidingen of isolerende asbestplaten
*onder sommige vinylvloerbedekkingen.

Asbest verwijderen

Grotere klussen laat u best uitvoeren door een voor dit soort werk erkende firma. Deze firma's werken met speciaal opgeleid personeel en kunnen de nodige voorzorgen in acht nemen om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten. Voor de gegevens van erkende laboratoria en erkende asbestverwijderaars, kan u terecht bij de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid. Vragen over asbesthoudend afval kan u stellen aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Op de website van OVAM vindt u enkele brochures over asbest. Ook op de gemeentelijke milieudienst kan u terecht voor info. Wilt u de klus toch zelf opknappen, dan dient u aan aantal maatregelen te nemen om vezelverspreiding tegen te gaan en blootstelling te voorkomen.

Waar naartoe met asbesthoudend materiaal?

Wanneer u voor de verwijdering van asbestmateriaal een beroep doet op een gespecialiseerde firma, zal die voor de verwijdering van het afval zorgen. Heeft u zelf asbesthoudend materiaal verwijderd, dan is het belangrijk dit naar het containerpark te brengen, zodat het op een correcte manier wordt verwerkt.

Meermaals worden we op de containerparken geconfronteerd met resten asbesthoudend materiaal tussen het gewoon puin. Het bewust kapotbreken en tussen gewoon puin vermengen van asbesthoudend materiaal is géén verstandige oplossing, in de eerste plaats voor uzelf: het stof en de schilfers die vrijkomen zijn schadelijk voor uw gezondheid.
De aanwezigheid van (zelfs kleine) resten asbest in het gewoon puin maakt de recyclage daarvan nagenoeg onmogelijk. De asbestresten dienen manueel verwijderd te worden, wat de kosten de hoogte in jaagt. Asbesthoudend materiaal hoort in de speciale, beveiligde container. Onze parkwachters blijven alert voor dit probleem en we hopen uiteraard op jullie medewerking.

U kan op het containerpark terecht voor de aankoop van een persoonlijke beschermingsset (7 euro) en platenzakken (2,5 euro) om thuis hechtgebonden asbest veilig te verwijderen en te verpakken. Koop je beide tegelijk, dan betaal je 9 euro.

Voortaan kan elk gezin per jaar 20 verpakkingen gratis naar het containerpark brengen. Wie meer platen heeft, moet hiervoor betalen. De platen moeten verpakt zijn.

Extra platen of buizen kunnen blijvend aangeleverd worden aan twee euro per stuk met een maximum van 10 euro en 1 m³ per dag.
Verbrijzelde asbest kost 10 euro (max 1 m³ per dag per gezin)

Inzameling asbest aan huis

Vanaf november 2019 zamelt Verko asbesthoudend materiaal in aan huis. Voor 30 euro kan je een grote verpakking aankopen, die achteraf ook wordt opgehaald. In de prijs zit ook een beschermingsset voor een veilige verwijdering inbegrepen. Bij de aanvraag bepaalt Verko welk type zak zal gebruikt worden:

  • Foliezak: te verkrijgen op het recyclagepark (zonder afspraak) voor het thuis verpakken van asbest en nadien zelf naar het recyclagepark te brengen
  • Plaatzak: te verkrijgen op het recyclagepark na afspraak met het asbestloket om golfplaten te verpakken en thuis te laten ophalen
  • Kuubzak: te verkrijgen op het recyclagepark na afspraak met het asbestloket om asbesthoudende materialen (m.u.v. golfplaten) te verpakken (leien, schoorsteen/bloempot in asbest, …) en thuis te laten ophalen


De zak is volledig af te sluiten met een rits en de lussen maken het mogelijk de zak op te tillen met een kraanwagen op één centraal punt. Gevuld weegt de zak ongeveer 500 kg.

Uitgebreide info

over asbest vindt u hier. Omdat nog veel mensen asbesthoudend materiaal niet herkennen of het risico voor de gezondheid onderschatten, voeren ze soms activiteiten uit die gevaarlijk of ronduit verboden zijn. De Vlaamse overheid ontvangt ook veel klachten en vragen over asbest. Daarom hebben de verschillende betrokken overheidsinstanties dit centraal informatiepunt uitgewerkt. U vindt hier onder andere hoe u asbesthoudend materiaal kan herkennen, hoe u asbestmateriaal kan verwijderen, wat mag en niet mag, ...