Bewaking op fuiven

Het inzetten van veiligheidsbewaking wordt in Lebbeke verplicht opgelegd bij fuiven.

Fuiven met meer dan 500 personen

Het inzetten van een securityfirma is verplicht bij fuiven vanaf 500 personen en wanneer de evenementencel, waarin de politie zetelt, het nodig vindt om de veiligheid van de fuifgangers te garanderen.

De inzet van een securityfirma wordt dan bepaald op 1 security agent per 250 personen.

Een securityfirma die je inhuurt zal nooit 1 persoon ’s nachts inzetten. Zij zullen altijd 2 personen inschakelen.

De gegevens rond security moet je opnemen in het veiligheidsdraaiboek en dat je bezorgt aan evenementenloket@lebbeke.be.

Het inzetten van “veiligheidsbuddy’s” is toegelaten naast het inzetten van security.

Fuiven met minder dan 500 personen

Fuiven met minder dan 500 personen hoeven geen beroep te doen op een erkende securityfirma in zoverre zij kunnen aantonen dat ze voldoende veiligheidsmaatregelen nemen en dat er groen licht wordt gegeven door de evenementencel aan de hand van de politieverslagen van voorgaande jaren.

De fuiven met minder dan 500 personen moeten in Lebbeke veiligheidsbuddy’s aanduiden om erop toe te zien dat heibel kan voorkomen of ingeperkt worden.

Verenigingen die een fuif organiseren, kunnen dus de bewaking door eigen leden laten uitvoeren of door personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging.

Deze veiligheidsbuddy's moeten wel een schriftelijke toestemming van de burgemeester hebben, meer info en de nodige formulieren vind je hier.

Voor verdere info omtrent deze materie kan je ook hier terecht.