(Door)tochten

Organiseer je een recreatieve wandel-, fiets-, motor- of andere (door)tocht dan moet je toestemming vragen aan de gemeente(s) wiens grondgebied je passeert. Voor Lebbeke kan dat via onderstaand aanvraagformulier, ten laatste 2 maanden voor de (door)tocht, worden er meer dan 500 deelnemers verwacht, wordt dat 3 maanden. 

Het indienen van een aanvraagformulier houdt niet in dat je de toelating voor de organisatie van de tocht hebt verkregen. De aanvraag wordt eerst nauwkeurig door de gemeentelijke diensten, brandweer en politie onderzocht. Vervolgens wordt hun advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt de uiteindelijke beslissing over het dossier. Zodra deze beslissing er is, word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

De toelating tot tijdelijke bewegwijzering zit vervat in de gunning die je zal ontvangen. De tijdelijke bewegwijzering moet je binnen de 48 uur na de tocht verwijderen.

Het algemeen politiereglement en de verkeerscode blijven van toepassing.

Veldtoertochten volgen een aparte aangifte. Zie Veldtoertochten.

Ook interessant