(Door)tochten

Wat

Organiseer je een recreatieve wandel-, fiets-, motor- of andere (door)tocht dan moet je toestemming te vragen aan de gemeente(s) wiens grondgebied je passeert. Dit kan via het 'Aanvraagformulier (door)tocht'.

De toelating tot tijdelijke bewegwijzering zit al vervat in de gunning die je zal ontvangen.

De tijdelijke bewegwijzering moet je binnen de 48 uur verwijderen.

Doelgroep

Tochten en doortochten vb. wandel-, fiets-, motor-, paarden-, auto-, tractortocht, ...

Veldtoertochten volgen een aparte aangifte. Zie Veldtoertochten.

Procedure

Stuur het volledig ingevulde formulier, dat je hieronder vindt, en de bijhorende routeplannen naar evenementenloket@lebbeke.be.

Indienen gebeurt ten laatste 1 maand vóór het evenement

Het indienen van een aanvraagformulier houdt niet in dat je de toelating voor de organisatie van de tocht hebt verkregen. De aanvraag wordt eerst nauwkeurig door de gemeentelijke diensten, brandweer en politie onderzocht. Vervolgens wordt hun advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt de uiteindelijke beslissing over het dossier. Zodra deze beslissing er is, word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.