Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 werkt iedereen via dezelfde procedure en hetzelfde digitale loket: het omgevingsloket.

U hebt een omgevingsvergunning nodig om 'omgevingsprojecten' te realiseren:

  • Stedenbouwkundige handelingen, zoals het oprichten van een nieuw gebouw
  • Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, zoals een airco, het lozen van afvalwater, de opslag van bepaalde producten, de productieactiviteiten, e.a.
  • Verkaveling van gronden, zoals het opdelen van een grond in meerdere bouwloten.

Meer info vindt u via www.omgevingsloketvlaanderen.be