Participatie en sociale activering

Fonds voor participatie en sociale activering

Tewerkstelling blijft de beste hefboom om de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken. Maar voor veel mensen is en blijft de opstap naar werk veel te hoog. Om de afstand met de arbeidsmarkt te verkleinen en de maatschappelijke integratie te bevorderen is het belangrijk om ook in te zetten op participatie en sociale activering. Het doel daarvan is de maatschappelijke participatie te verhogen en het sociaal isolement te doorbreken door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, als doel op zich, als een eerste stap in een traject voor socio-professionele inschakeling, of als een eerste stap naar een (latere) betaalde tewerkstelling.

Binnen het algemene kader van participatie en sociale activering zijn er drie beleidsprioriteiten:

  • Bevorderen van maatschappelijke participatie
  • Organiseren van collectieve modules
  • Bestrijden van kinderarmoede

Maatschappelijke participatie

Het doel van de maatregel sociale en culturele participatie is kansarmen te betrekken bij het sociale leven door hen te laten deelnemen aan het sportieve en culturele leven en door hen toegang te geven tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

Iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening van het OCMW kan in aanmerking komen voor de maatregel participatie en sociale activering. Personen die een zekere mate van welstand hebben maar toch beroep doen op een aspect van de dienstverlening van het OCMW (zoals poetshulp, thuismaaltijden, administratieve hulp, budgetbegeleiding, …) kunnen dus ook een voordeel genieten in het kader van deze maatregel. Het spreekt voor zich dat het OCMW de billijkheid moet afwegen om het voordeel ook aan deze personen te gunnen.

Enkele voorbeelden waarvoor er een tussenkomst kan gegeven worden: lidgeld zwemclub, lidgeld voetbalclub, lidgeld jeugdbeweging, kamp jeugdbeweging, cinematicket, toneelvoorstelling, sportuitrusting, bijdrage tekenacademie, bijdrage muziekschool,...

Organiseren van collectieve modules

Deze toelage kan aangewend worden voor de financiering van het organiseren van collectieve modules, die de individuele begeleiding in het kader van de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie kunnen aanvullen. Collectieve modules worden in deze context gedefinieerd als een samenhangend geheel van activiteiten die in groepsverband worden uitgevoerd om een welbepaald doel te bereiken. Het aspect van de groepsdynamiek is hierbij zeer belangrijk. In die zin vormen collectieve modules die goed begeleid en gestuurd worden en naar een welbepaald doel toewerken, een bijzonder zinvolle aanvulling op individuele begeleiding.

Voorbeelden van dergelijke modules zijn groepswerk collectieve schuldenregeling, kookateliers, cursussen gericht op taal, attitudetraining, omgaan met gezag, zelfstandig het openbaar vervoer nemen, stiptheid, opwaarderen van het zelfbeeld...

Kinderarmoede

Kinderen zijn vaak het eerste slachtoffer van de kwetsbare toestand van hun ouders. Zij zien hun toekomst gehypothekeerd en bevinden zich in een spiraal van de armoede.
Om de effecten van de economische crisis te compenseren, heeft de regering een uitzonderlijk budget gedeblokkeerd voor dit doelpubliek.
Het doel van deze uitzonderlijke subsidie is armoede bij het kind te bestrijden en het een reële kans te geven om uit de armoede te raken.

De minderjarige kinderen van de gebruikers van de OCMW’s zijn de begunstigden van deze subsidie.

Enkele voorbeelden waarvoor er een tussenkomst kan gegeven worden: schoolboeken, psychologische ondersteuning, opticien, logopedist, bril, steunzolen, aangepast matras voor baby's, traphekje, afdekplaatjes stopcontact,...