Financiële steun

Het¬†OCMW kan indien nodig financiële hulp verlenen, bijvoorbeeld:

  • door een tussenkomst die je later niet hoeft terug te betalen (medische kosten, energietoelage, eersteleeftijdsmelk,...)

  • door het toekennen van een renteloze lening (huurwaarborg, eerste maand huur, aankoop gasolie,...).

Deze hulpverlening is in elk geval van beperkte duur en wordt pas toegekend na voorafgaand onderzoek door de sociale dienst en goedkeuring door het Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). In dringende gevallen kan de voorzitter van het BCSD een onmiddellijke hulpverlening toekennen die evenwel aan strikte regels en controle is onderworpen.