Schuldbemiddeling

Budgetbegeleiding

Enkel begeleiding en advies tot het oplossen van de schuldenlast.
De cliënt staat zelf in voor de uitvoering van zijn betalingen.

Budgetbeheer

De maatschappelijk werker beheert de inkomsten en uitgaven.
Vanuit het OCMW worden afbetaalplannen aangevraagd en opgevolgd.

Collectieve schuldenregeling

Wanneer de schuldenlast te hoog ligt, wordt de cliënt doorverwezen naar een advocaat om een collectieve schuldenregeling op te starten.
Het OCMW verleent hierbij financiële en administratieve ondersteuning.