Sluikstorten

Afval kwijtraken wordt een dure aangelegenheid en niets laat vermoeden dat dit in de toekomst zal wijzigen, integendeel zelfs. Het is dus in ons eigen belang om serieuze inspanningen te leveren om onze afvalberg te reduceren. Uitspraken als "er moet iets aan gebeuren, maar ikzelf doe nog niet mee" zijn achterhaald en door de maatschappij niet meer aanvaard.

Spijtig genoeg moeten onze technische diensten vaststellen dat een aantal mensen het niet te nauw nemen met de bestaande regelgeving en weinig discipline vertonen bij het wegwerken van hun afval. Er wordt aan sluikstorten gedaan. Een voorbeeld hiervan zijn de gemeentelijke glasbollen die omringd zijn door kartonnen dozen en ander restafval.

Om te beletten dat de extra kosten voor administratie, opstellen van PV en opruiming van het sluikstort aan iedere burger, ook aan hen die zich plichtsbewust inspannen om netjes te sorteren en zakken aan te kopen, kan de sluikstorter een fikse boete verwachten.

In het belang van ons allen, en in de hoop iedereen op dezelfde lijn te krijgen, vragen wij u de milieudienst of de politie zo spoedig mogelijk te verwittigen bij vaststelling van een sluikstort.