Toelage aan de Lebbeekse kinderopvanginitiatieven

Lebbeke subsidieert initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang voor kinderen ingeschreven in Lebbeke. Doel is om de totstandkoming en instandhouding van deze initiatieven te steunen. Het initiatief moet uitgaan van een onthaalouder en/of minicrèche.