Toekenning van een sociaal-pedagogische toelage

Het gemeentebestuur voorziet in een toelage voor de verzorging van een kind met een handicap op voorwaarde dat het kind beschikt over een invaliditeitsgraad van minstens 66% en recht heeft op een verhoogde of verlengde kinderbijslag.
U dient dit te bewijzen aan de hand van een attest afgeleverd door het kinderbijslagfonds. De betreffende gezinnen die bij het gemeentebestuur al gekend zijn krijgen in de maand november automatisch een formulier dat ingevuld dient te worden door het kinderbijslagfonds.
De toelage bedraagt 250 euro per jaar.