Voorschotten

Het OCMW kan de nodige financiële hulp verlenen onder meer door voorschotten in afwachting van de uitbetaling van een sociale uitkering, bv. pensioen, werkloosheidsvergoeding, ziektevergoeding.