Vreemdelingen

Na sociaal onderzoek en als voldaan is aan alle voorwaarden, kan het OCMW volgende steun verlenen:

  • Financiële steun equivalent leefloon (wet 02/04/1965): voor asielzoekers en vreemdelingen die in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.
  • Tussenkomst in medische kosten: voor asielzoekers die een aanvraag doen en die zich niet kunnen aansluiten bij een mutualiteit.
  • Tussenkomst in dringende medische kosten: voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op het grondgebied van het OCMW verblijven.
  • Kinderbijslag en geboortepremie: voor asielzoekers en vreemdelingen die geen 5 jaar effectief en ononderbroken in België verblijven.
  • Huisvestingspremie: voor asielzoekers die zich voor de eerste keer in België vestigen op het grondgebied van het OCMW hebben recht op een éénmalige huisvestingspremie.

Contact: loi@lebbeke.be.