Zwerfvuilpeter of -meter: iets voor jou?

Zwerfvuil en sluikstorten zijn echte plagen geworden. Ondanks diverse sensibiliseringsacties en eenmalige opruimacties door de lokale bevolking en verenigingen blijft het dweilen met de kraan open. Het is dus nodig om het radicaal over een andere boeg te gooien.
Daarom dit nieuwe initiatief: een systeem met meters en peters die zich willen engageren om in een vooraf afgesproken gebied regelmatig het zwerfvuil op te ruimen en die bereid zijn om sluikstorten in hun straat te melden. Uiteraard zorgt de gemeente voor de nodige materialen en voor het opruimen van de sluikstorten. Via een jaarlijks weerkerende attentie wil de gemeente deze meters en peters bedanken voor hun inzet.

Wat wordt er van de peters en meters verwacht?

Zwerfvuilpeters en -meters ruimen, op vrijwillige basis, zwerfvuil op langs openbare straten, wegen en pleinen.
Je bepaalt zelf waar, wanneer en met welke frequentie je zwerfvuil opruimt (wel minstens vier keer per jaar). Aan de milieudienst geef je door langs welke straten, wegen en zones je zwerfvuil ruimt.

Zwerfafval verzamel je in de daarvoor voorziene witte ‘zwerfvuilzakken’. Andere zakken mogen hiervoor niet gebruikt worden. Eigen afval mag je niet in deze zakken steken. Extra zwerfvuilzakken kan je steeds bij de gemeente verkrijgen.
De volle witte vuilzakken laat je achter op een plaats die met de wagen bereikbaar is. Je laat weten aan de milieudienst waar en wanneer het ingezamelde afval kan opgehaald worden.

Ruim sluikstort of grote stukken afval niet op. Verwittig de milieudienst als je dit opmerkt.

Als vrijwilliger ontvang je een paar handschoenen, een grijper, een fluo-hesje en witte zwerfvuilzakken. Wanneer je wenst te stoppen als vrijwilliger, bezorg je dit materiaal terug aan de gemeente.
Je ontvangt jaarlijks ook een attentie van de gemeente voor je inzet.

Draag je steentje bij en word zwerfvuilpeter- en meter van je buurt. Inschrijven kan bij de milieudienst.

Ook interessant