Dagvlinders tellen in Lebbeke

Ben je gefascineerd door het zomers gefladder van de dagvlinders in jouw tuin?
Ben je benieuwd naar de evolutie van het aantal vlinders in onze contreien? Dan is deelnemen aan onderstaand project misschien wel iets voor jou!

‘Tuinmeetnet Dagvlinders Durme en Scheldegebied’

‘Project Dagvlinders Durme en Scheldegebied’ is een vrijwilligersvereniging met als doel ‘een gedetailleerde inventaris te maken van de dagvlinders in de streek van Moervaart & Zuidlede, Durme, Schelde en Dender’.
Het projectgebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 1.000 km2.
De verzamelde informatie moet op termijn een beeld geven van het verloop van het voorkomen van de verschillende soorten dagvlinders in onze streek.

Om meer gebiedsdekkende gegevens in te zamelen wil de vereniging nu een fijnmazig meetnet van particuliere tuinen opzetten. De extra informatie die hieruit gepuurd wordt, moet bijdragen tot een betere besluitvorming.
Tot nu toe is Lebbeke qua gemelde vlinderwaarnemingen nog een beetje een blinde vlek in het projectgebied. Vandaar deze oproep om aan dit initiatief mee te werken. Iedereen kan meedoen; ongeacht de grootte van je tuin!

Vereiste voorkennis

Je moet echt geen gespecialiseerde entomoloog te zijn om te kunnen deelnemen.
We vragen wel enige basiskennis van de verschillende soorten inheemse dagvlinders of de bereidheid om deze kennis op te doen.

Hoe werkt het?

Van de particuliere tuineigenaar wordt het volgende verwacht:
- in de periode maart-september tijdens minimaal één weekend per maand de vlinders tellen;
- in de telweekends driemaal per dag een vast traject afleggen doorheen de tuin en hiervoor de telgegevens noteren;
- de weekend-telgegevens registreren via de onlinetool van www.waarnemingen.be;
- periodiek en op vraag van de projectbegeleiders een overzicht maken van de eigen telgegevens aan de hand van een extractie van de ‘waarnemingen.be’-gegevens.

Meer info

Meer info en inschrijving bij Project Dagvlinders Durme & Scheldegebied, Jurgen Couckuyt – couckuyt.jurgen@telenet.be.

Ook interessant