Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)

Wie onlangs in Lebbeke was, zal het allicht wel gemerkt hebben: her en der zijn er dingen te zien die refereren aan ‘meer natuur in jouw buurt’. Dit is het resultaat van acties die in het kader van het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP) op touw werden gezet.