Koester uw buur

Het belangrijkste doel van het GNOP is om onze lokale fauna en flora een steuntje in de rug te geven. We hebben oog voor het volledige spectrum aan biodiversiteit, maar willen toch aandacht besteden aan een aantal specifieke soorten. Hiervoor selecteerden we: sleedoorn/sleedoornpage, salamanders, vleermuizen en kievit.

Sleedoorn/sleedoornpage

De sleedoornpage is een zeldzame dagvlinder die op de Rode Lijst met bedreigde diersoorten voorkomt. Het is een vrij klein vlindertje dat behoort tot de familie van de kleine pages. De onderzijde van de vleugels is roodbruin gekleurd, met enkele witte strepen. De bovenkant is bij de mannetjes bruin, bij de wijfjes bruin met een oranje vlek op de voorvleugel. Zoals de andere pages heeft ook de sleedoornpage een 'staartje'.
Onlangs werden in natuurgebied Beneden-Dender afgezette eitjes vastgesteld, het vlindertje is er dus aanwezig. We willen nu extra sleedoornstruiken aanplanten om zo de biotoop verder uit te breiden. Door de gemeente werden ondertussen al struiken aangeplant op gemeentelijk domein. Ook Natuurpunt voorziet extra sleedoorn-struiken in Wiestermeers.

Salamanders

Onze salamanderpopulatie wordt bedreigd door een schimmelziekte afkomstig van geïmporteerde Aziatische soorten. Het aantal biotopen, verspreid over het grondgebied van onze gemeente, verder uitbreiden en deze voor verdere besmetting beschermen kan een oplossing zijn. Zo zullen er via een aantal specifieke acties een aantal extra poelen aangelegd worden. Ook zullen er een aantal verlande poelen opnieuw uitgediept worden.

Misschien is een vijver/poel in jouw tuin wel een alternatief voor het strakke, kort gemaaide gazon.
Het areaal aan voortplantingsplaatsen voor onze salamanders zou er alvast wel bij varen.

Vleermuizen

We hebben ook aandacht voor de verschillende soorten vleermuizen die in onze buurt voorkomen. Natuurpunt overweegt om in de loop van volgend jaar een inventarisatie van de verschillende kerkgebouwen op het getouw te zetten.

Wie meer info wenst omtrent het ophangen van nestkasten voor vleermuizen, kan hiervoor terecht bij de milieudienst.

Kievit

De sierlijke baltsvluchten van de kievit over onze weiden en akkers zijn steeds minder waar te nemen. Natuurpunt start alvast met een inventarisatie van de broedplaatsen van onze kieviten.
Landbouwers die een beheerovereenkomst ‘weidevogels’ willen afsluiten, kunnen hiervoor terecht bij de Vlaamse Landmaatschappij.