Jeugddienst

- opvolgen jeugdbeleid
- ondersteunen van de gemeentelijke jeugdraad
- nagaan noden en behoeften inzake gemeentelijke openbare speelpleinen
- opvolgen programmatie jeugdontmoetingscentrum
- coördineren van speelplein- en grabbelpaswerking
- organiseren activiteiten