Basisbereikbaarheid

Basisbereikbaarheid is een nieuwe invulling van het openbaarvervoerbeleid. 
Daarmee plaatsen we het belang en het comfort van de reiziger opnieuw voorop.