Vreemdelingendienst

De dienst vreemdelingen staat in voor de aanmeldingen en uitvoering van de onderrichtingen van de minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft.

U kan bij ons terecht voor:

  • alle informatie in verband met het verblijf van niet-Belgen
  • verblijfsadministratie en inschrijvingen van niet-Belgen (wachtregister, vreemdelingenregister en bevolkingsregister, vreemdelingenregister, identiteitskaart voor vreemdeling, verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der EEG)
  • alle informatie over de asielprocedure
  • adreswijziging van vreemdelingen (aankomst van een andere stad of gemeente, adreswijziging binnen de gemeente)
  • informatie omtrent tewerkstellingsvoorwaarden
  • beroepskaart voor vreemdelingen
  • verbintenis tot tenlasteneming